Tuổi Nhâm Thân cưới năm 2022 ngày nào đẹp?

12/02/2022 16:02:03 | 1165 lượt xem

Tuổi Nhâm Thân cưới ngày tháng nào đẹp trong năm 2022? Chọn ngày cưới đẹp nhất năm 2022 hợp tuổi nam, nữ tuổi Nhâm Thân để thuận hòa, đường con cái thuận. Mời các bạn cùng Boingaysinh.net tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Nữ tuổi Nhâm Thân 1992 cuới năm 2022 được không?

Xem lịch vạn niên 2022 thấy năm 2022 là năm Nhâm Dần, tính cả tuổi Âm ( tuổi mụ) nữ 1992 là 31 tuổi . Theo quan niệm dân gian tuổi bạn không kỵ Kim lâu khi cưới hỏi dù tiến hành vào bất cứ năm nào.

Vậy nữ Nhâm Thân cưới năm 2022 là năm TỐT

Xem thêm: Chồng càn vợ cấn có hợp nhau không?

Tuổi Nhâm Thân cưới năm 2022 ngày nào đẹp?

Xem ngày cưới tuổi Nhâm Thân trong năm 2022

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 1 năm 2022

– Thứ hai, ngày 10/1/2022 nhằm ngày 8/12/2021 Âm lịch tức Ngày QUÝ HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ bảy, ngày 22/1/2022 nhằm ngày 20/12/2021 Âm lịch tức Ngày ẤT HỢI, tháng TÂN SỬU, năm TÂN SỬU

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 2 năm 2022

Tháng 2 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Nhâm Thân

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 3 năm 2022

Tháng 3 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Nhâm Thân

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 4 năm 2022

Thứ bảy, ngày 2/4/2022 nhằm ngày 2/3/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm 

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 5 năm 2022

– Chủ nhật, ngày 8/5/2022 nhằm ngày 8/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ năm, ngày 12/5/2022 nhằm ngày 12/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ sáu, ngày 20/5/2022 nhằm ngày 20/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ ba, ngày 24/5/2022 nhằm ngày 24/4/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 6 năm 2022

– Thứ tư, ngày 8/6/2022 nhằm ngày 10/5/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm 

là Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 7 năm 2022

– Thứ tư, ngày 13/7/2022 nhằm ngày 15/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm là Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ sáu, ngày 15/7/2022 nhằm ngày 17/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 27/7/2022 nhằm ngày 29/6/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 8 năm 2022

Tháng 8 năm 2022 không có ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi Nhâm Thân

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 9 năm 2022

– Thứ năm, ngày 1/9/2022 nhằm ngày 6/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Chủ nhật, ngày 25/9/2022 nhằm ngày 30/8/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 10 năm 2022

– Thứ sáu, ngày 7/10/2022 nhằm ngày 12/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 19/10/2022 nhằm ngày 24/9/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 11 năm 2022

– Thứ ba, ngày 1/11/2022 nhằm ngày 8/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ tư, ngày 2/11/2022 nhằm ngày 9/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ hai, ngày 14/11/2022 nhằm ngày 21/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 23/11/2022 nhằm ngày 30/10/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Ngày cưới hỏi tốt hợp tuổi Nhâm Thân tháng 12 năm 2022

– Thứ năm, ngày 1/12/2022 nhằm ngày 8/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

– Thứ sáu, ngày 2/12/2022 nhằm ngày 9/11/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

– Thứ tư, ngày 28/12/2022 nhằm ngày 6/12/2022 Âm lịch tức Ngày , tháng , năm 

là Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Hy vọng với những chia sẻ của cha mẹ yêu con về nữ 1993 cưới năm 2022 được không sẽ giúp ích được cho bạn đọc

BÌNH LUẬN: